Дисципліни кафедри Автомобільного Транспорту та Галузевого Машинобудування

1. Розрахунок і конструювання верстатів та верстатних комплексів

2. Основи патентознавства та авторського права

3. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

4. Теорія різання

5. Випробування та дослідження верстатів

6. Пневматичні і гідравлічні системи автомобілів

7. Програмне забезпечення процесу ФП

8. Теорія стійкості руху автомобіля

9. Динаміка верстатів

10. Різальний інструмент

11. Дослідження та випробування верстатів

12. Обладнання і транспорт механоскладальних цехів

13. Математичне моделювання процесів та МРВ

14. Підйомно-транспортне обладнання і роботи

15. Верстати з ЧПК та верстатні комплекси

16. Теорія автоматичного керування

17. СК верстатів

18. Спеціалізований рухомий склад АТ

19. Спеціалізований рухомий склад АТ і вантажно-розвантажувальних машин

20. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

21. Теорія експлуатаційних властивостей автомобілів

22. Ремонт та відновлення деталей автомобілів

23. Основи управління якістю

24. Автомобільні двигуни

25. Автомобілі

26. Основи систем автоматизованого проектування (Основи САПР)

27. Основи САПР автомобілів і двигунів

28. САПР верстатів та інструментів

29. Комплексне інтегроване проектування обладнання

30. Процеси і обладнання високоефективних методів обробки

31. Програми практик

32. Розрахунок і конструювання верстатів та верстатних комплексів

33. Сучасне металообробне обладнання

34. Комп’ютерне проектування різального інструменту

35. Проектування автотранспортних підприємств та СТО

36. Основи технічної діагностики автомобілів

37. Технічна експлуатація автомобілів

38. Основи технології виробництва і ремонту автомобілів

39. Основи технології виробництва і ремонту автомобілів

40. Засоби технічної діагностики автомобілів

41. Сучасні технології виробництва та ремонту автомобілів

42. Розрахунок і конструювання верстатів та верстатного обладнання

43. Металообробне обладнання

44. Гідравліка, гідро- та пневмопривод

45. Експлуатація та обслуговування машин

46. Основи патентознавства та авторського права

47. Прогресивні напрямки розвитку процесів механічної обробки на МВ

48. Проектування механічних цехів

49. Основи наукових досліджень

50. Експлуатаційні матеріали

51. Технічна експлуатація автомобілів

52. Історія інженерної діяльності. Вступ до фаху

53. Правила дорожнього руху

54. Перспективні конструкції автомобілів та ДВЗ(заочн.)

55. Розрахунок конструкцій автомобілів і двигунів

56. Ремонт та відновлення деталей автомобілів

57. Теоретичні та експериментальні дослідження ДТЗ

58. Основи конструкції автомобілів (Базилевич)

59. Основи технічної діагностики автомобілів

60. Введення в технологічні процеси на автотранспорті

61. Перспективні конструкції автомобілів та ДВЗ

62. Безпека дорожнього руху та автотранспортне право

63. Правила дорожнього руху

64. Технічна експлуатація автомобілів

65. Математичне моделювання будівельних конструкцій

66. Теоретичні основи теплотехніки

67. Правила дорожнього руху

68. Процеси і апарати харч. вир-цтв

69. Сучасні транспортні технології

70. Технічна експлуатація автомобілів

71. Проектування та обслуговування гаражного обладнання