Склад кафедри Автомобільного Транспорту та Галузевого МашинобудуванняКальченко Віталій Іванович – професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування.


В 1961 році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент».  В 1972 році під керівництвом академіка АН СРСР Дікушина В.І. в Експериментальному науково-дослідному інституті металорізальних верстатів (м. Москва) захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Металорізальні верстати».


В 1994 році в Харківському політехнічному університеті захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи шліфування криволінійних поверхонь з керованою орієнтацією абразивного інструмента» за спеціальностями «Технологія машинобудування» та «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».Кальченко Володимир Віталійович – професор, доктор технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи. В 1996 році закінчив Чернігівський технологічний інститут механічного факультету за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи»  з відзнакою.

 

В 1998 році достроково захистив в Харківському державному політехнічному університеті кандидатську дисертацію за спеціальністю «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»  на тему «Підвищення ефективності двостороннього шліфування торців циліндричних деталей орієнтованими абразивними кругами».

 

В 2006 році в Харківському національному політехнічному університеті захистив докторську дисертацію.Терех Володимир Петрович – завідувач лабораторій кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування.Пасов Геннадій Володимирович – доцент, кандидат технічних наук. В 1986 році закінчив Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту  з відзнакою.

 

В 2000 році в Харківському національному політехнічному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення точності шліфування торців за рахунок орієнтації профільованого круга та врахування його поточного зносу» за спеціальністю – 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».Рудик Андрій Васильович – доцент, кандидат технічних наук. В 1982 році закінчив Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту.

 

В 1997 році в Харківському державному політехнічному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю – 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».Венжега Володимир Іванович – доцент, кандидат технічних наук. У 1990 році закінчив Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту і отримав диплом за спеціальністю інженер-механік.

 

В 2009 році захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти на тему «Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою».Хоменко Іван Михайлович – доцент, кандидат технічних наук.


Веремей Геннадій Олександрович – старший викладач,кандидат технічних наук.


Кологойда Антоніна Вікторівна – асистент.


Бакалов Валерій Григорович – доцент, кандидат технічних наукІгнатенков Олександр Леонідович – доцент, кандидат технічних наук.Наумчик Світлана Анатоліївна – старший викладач.Скрипник Софія Павлівна  старший викладач, кандидат технічних наук.Мурашковська Віра Петрівна – старший викладач.Подзолкіна Аліна Петрівна – асистент.Слєднікова Олена Сергіївна – асистент.


 Скляр Василь Михайлович – асистент.


Кужельний Ярослав Володимирович – асистент.


Литвин Олександр Олександрович – асистент.


Винник Володимир Олександрович – асистент.