Гостьову лекцію відвідали здобувачі освітнього ступеню «магістр», які навчаються за освітньою програмою «Галузеве машинобудування», та викладачі кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування. Під час гостьової лекції обговорювалися головні напрямки розвитку вітчизняного і світового верстатобудування, прогнозування більш важливих сфер використання металорізальних верстатів, також освітлення впливу періодів розвитку на якість виробу.

Від admin