2023-2024 навчальний рік (обговорення)

Пропозиції щодо обговорення проектів освітніх програм надсилати на електронну пошту [email protected]

Освітньо-професійна програма “Автомобільний транспорт” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 274 Автомомбільний транспорт (Проект)

Освітньо-професійна програма “Автомобільний транспорт” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 274 Автомобільний транспорт (Проект)

Освітньо-професійна програма “Галузеве машинобудування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 133 Галузеве машинобудування (Проект)

Освітньо-професійна програма “Галузеве машинобудування” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 133 Галузеве машинобудування (Проект)

Освітньо-наукова програма “Галузеве машинобудування” третього (PhD) рівня вищої освіти спеціальність 133 Галузеве машинобудування (Проект)