Навчально-методичне забезпечення

  1. Автомобільний транспорт : метод. вказівки до виконання кваліф. роботи магістра / уклад.: В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, Я. В. Кужельний. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка, 2021. – 43 с.
  2. Кваліфікаційна робота : метод. вказівки до виконання кваліф. роботи другого (магістр) рівня освіт. програми «Галузеве машинобудування» / уклад.: В. І. Кальченко, А. В. Кологойда, О. С. Слєднікова. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 44 с.
  3. Автомобільний транспорт : метод. вказівки до виконання кваліф. роботи здобувачами вищої освіти освіт.-кваліф. рівня “бакалавр” спец. 274 «Автомобільний транспорт» освіт.-проф. програми «Автомобільний транспорт» / уклад.: В. В. Кальченко, В. І. Венжега, Г. В. Пасов. – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2021. – 38 с.
  4. Кваліфікаційна робота : метод. вказівки до виконання кваліф. роботи здобувача вищ. освіти освіт. ступеня “бакалавр” спец. 133 “Галузеве машинобудування”, освіт. програми “Галузеве машинобудування” / уклад.: В. В. Кальченко, Г. В. Пасов, В. І. Венжега. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 52 с.