Історія кафедри АТ та ГМ

Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування (АТ та ГМ) створена в 1968 році при розподілі кафедри технології машинобудування і металорізальних верстатів. На кафедру було передано викладання таких дисциплін: металорізальні верстати; проектування і виробництво металорізальних інструментів; теорія різання; взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри; проектування пристосувань.

У перший склад кафедри увійшли викладачі: Кузьменко В.К., Едемський В.А., Сголяров Ю.І., Гребінник М.З., Самсонов В.Г. При їхній активній участі в 1967 році був проведений випуск молодих спеціалістів.

У 1970 році курс проектування пристосувань був переданий на кафедру технології машинобудування. З 1968 року кафедра проводила заняття зі студентами по курсу «Автоматизація виробничих процесів», а в 1973 році кафедрі був переданий повний курс «Автоматика й автоматизація виробничих процесів». У лютому 1976 року кафедрі передана дисципліна «Гідравліка, гідравлічні машини і гідроприводи». З вересня 1981 року на кафедрі введені дисципліни «Основи наукових досліджень», «Введення у фах», «Основи технічної творчості».

У зв’язку з переходом на нові навчальні плани за фахом «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент» кафедра з 1985 року розпочала підготовку студентів по дисциплінах «Металорізальні верстати і промислові роботи», «Гідравліка, гідравлічні машини, гідропривід і гідро-пнемо-автоматика». У 1986 році вводиться дисципліна «Теплові процеси в технологічних системах». У 1987 році дисципліни «Технологія інструментального виробництва» і «САПР технологічних процесів, інструментів, верстатів». Дисципліна «Основи технічної творчості» із 1986 року ввійшла в курс «Основи наукових досліджень».

У відповідності з наказом №790 Міністерства Освіти СРСР про освіту з 1987 року кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю «Металорізальні верстати та інструменти».

У відповідності з наказом Мінвузу від 23.09.91 року інститут було перейменовано в Чернігівський технологічний інститут. Згідно переліку 94 постанови Кабінету Міністрів України №325 від 18.05.94 року кафедра почала підготовку спеціалістів 7.090203 – «Металорізальні верстати та системи».

В 1994 році кафедра металорізальних верстатів та інструментів за наказом № 78 від 31.05.94 року у відповідності з рішенням Вченої Ради інституту було перейменовано на кафедру «Металорізальні верстати та системи» (МРВ та С). Основою підготовки інженерів – механіків за двома спеціалізаціями на випускаючій кафедрі МРВ та С було визначено максимальне розкриття творчих та організаторських здібностей студентів з використанням сучасних технологій організації навчального процесу.

З 1999 року у відповідності до наказу Мінвузу Чернігівський технологічний інститут було перейменовано в Чернігівський державний технологічний університет.

В 2007 році на кафедрі було відкрито нову спеціальність «Автомобілі і автотранспортне господарство». В зв’язку з цим кафедру було перейменовано на кафедру «Інтегровані технології машинобудування і автомобілі».

З 1968 року по 1978 рік кафедру очолював доцент кандидат технічних наук Кузьменко Володимир Кирилович, а з лютого 1978 року по вересень 1983 року – доцент кандидат технічних наук Сахно Юрій Олексійович, що захистив докторську дисертацію в 1996 році. В даний час завідувачем кафедри є професор доктор технічних наук Кальченко Віталій Іванович, захистив дисертацію в 1994 році.

В 2015 році кафедру інтегрованих технологій машинобудування та автомобілів об’єднали з кафедрою машин і апаратів легкої промисловості. В зв’язку з цим кафедру було перейменовано на кафедру автомобільного транспорту, машинобудування та промислового дизайну.

В 2016 році кафедру автомобільного транспорту, машинобудування та промислового дизайну було перейменовано на кафедру автомобільного транспорту та галузевого машинобудування.