Наукова школа

 

Кальченко Віталій Іванович
Завідувач кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

Назва школи:

«Абразивна та лезова обробка орієнтованим інструментом з розвантаженою формоутворюючою калібруючою ділянкою, розташованою нормально за координатою обробки».

Мета створення наукової школи:

Підвищення продуктивності та якості обробки за рахунок впровадження нового способу шліфування зі схрещеними осями круга та деталі, що  підвищує продуктивність в 4-5 раза, а точність на 2 квалітети.

Проводяться роботи для підвищення якості та продуктивності по впровадженню способів обробки зі схрещеними осями фрези і деталі при фрезеруванні опорних шийок та кулачків разпредвалів за один установ та для фрезерування корінних та шатунних шийок колінчастих валів. Також  проводяться роботи для підвищення продуктивності та якості при токарній обробці циліндричних та торцевих поверхонь орієнтованими непроточеними пластинами.

Історія розвитку:

Свій початок наукова школа абразивної та лезової обробки орієнтованим інструментом з розвантаженою формоутворюючою калібруючою ділянкою, розташованою нормально за координатою обробки бере ще з часів, коли у 1964 році, коли Німеччина відмовилася поставляти державі труби великого діаметру, які потрібні були для транспортування газу, нафти та виготовлення ракет. Саме тоді, керівництвом держави було прийнято рішення щодо необхідності впродовж року спроектувати, виготовити та впровадити у виробництво  новий верстат для шліфування валків трубовальцівних станів.

Серед 300 конструкторів, які на той час працювали у бюро, на Вченій раді Інституту 3 вересня 1964 року одноголосно було затверджено кандидатуру Кальченка В. І. на посаду провідного конструктора, який відповідав за розробку нового верстата, його технічний рівень, строки виконання проекту (3 місяці), контроль якості виготовлення деталей, збірку, налагодження та здачу державній комісії. Кандидатура Віталія Івановича Кальченка затверджувалась міністром верстатобудівної промисловості держави, до яккого його направили для співбесіди.

В кінці липня 1965 року Кальченко В.І. здав державній комісії верстат, де прошліфував 5 трубовальцівних валків різного профілю в 5-ти напівавтоматичних циклах роботи верстата. Через місяць верстат успішно був впроваджений на Електростальському заводі важкого машинобудування.

На прохання головного інженера заводу Віталій Іванович прошліфував всю номенклатуру валків, необхідних для впровадження у виробництво нового трубовальцівного стану для виготовлення труб великого діаметру в діапазоні від  ø 159 мм до  ø 529 мм та навчив працівників заводу працювати на новому верстаті. Новий верстат забезпечив підвищення точності на два квалітети, а продуктивності – в чотири рази, що підтверджено головним інженером Електростальського заводу (Головою комітету по присудженню державних премій в галузі науки та техніки). 

Під час розробки нового верстату Віталій Іванович запропонував новий спосіб і технологію шліфування різноманітних поверхонь зі схрещеними осями деталей і круга. Даний  напрямок, у подальшому, розробляють відомі фірми Німеччини “Junker”, “Metabo” та “Waldrich siegen”.

Пізніше Віталієм Івановичем розроблено гами верстатів ХШ 3-45 М, ХШ 3-47, ХШ 3-48, які були встановлені на трубовальцівних і листовальцівних заводах України, СНД, Болгарії, Єгипту,  Чилі  та  в  інших  державах.  Більшість  верстатів  цих моделей,  виготовлених  Харківським верстатобудівним  заводом  ім. С. В. Косіора, на підприємствах держави освоювалися під керівництвом Віталія Івановича, який працював на посаді шеф-майстра. Під його керівництвом розроблено також верстати моделей ХШ9-05, ХШ9-06 для шліфування труб, модель ХШ9-16 – для шліфування слябів, модель ХШ9-18 – лопастей турбін і повітряних гвинтів, автоматична лінія ПЛ6 для шліфування шийок колінчастих валів двигуна КАМАЗ.

Після вступу до аспірантури Експериментального науково-дослідного інституту металорізальних верстатів (ЕНІМВ) у м. Москва, філіали якого були розташовані у всіх республіках, Віталій Іванович Кальченко звернувся до головного конструктора – академіка Дікушина Володимира Івановича, який був науковим керівником тільки в іноземних аспірантів, з проханням змінити заплановану інститутом тему дисертації на тему, пов’язану із дослідженням розроблених ним верстатів та бути у нього науковим керівником. Академік запропонував молодому аспіранту написати дисертаційну роботу за 3 місяці, після чого дав згоду бути його науковим керівником.

12 травня 1972 року в ЕНІМВ у м. Москва В. І. Кальченко  захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование формообразования криволенейных поверхностей трубопрокатных валков качающимся шлифовальным кругом» за спеціальністю 05.169 – «Металорізальні верстати».

Після захисту дисертаційної роботи Віталій Іванович працював головою державних комісій Міністерства верстатобудівної промисловості, які приймали перші дослідні зразки шліфувальних верстатів та надавали дозвіл на їх серійне виробництво.

Кальченку Віталію Івановичу було запропоновано академіком АН СРСР Дікушиним В. І. зайняти посаду завідуючого відділом абразивної обробки в головному інституті ЕНІМВ, але він захотів залишитися на Україні та обирає посаду доцента в Чернігівському філіалі Київського політехнічного інституту, в якому працює з 1 вересня 1973 року, де через півроку отримує атестат доцента як провідний спеціаліст промисловості.

Крім педагогічної роботи, Віталій Іванович організував Конструкторське бюро, в якому працювали штатні працівники науково-дослідної частини кафедри, а також сумісники викладачі та студенти. В бюро виконувались як госпдоговірні, так і держбюджетні науково-дослідні роботи. Госпдоговірні теми виконано для підприємств.

Для Харківського верстатобудівного заводу ім. С. В. Косіора було розроблено новий спосіб шліфування криволінійних поверхонь великогабаритних деталей: турбінних лопаток, трубопрокатних валків, який впроваджено в верстаті з ЧПК моделі ХШ3-49Ф3.

Під його керівництвом було розроблено і впроваджено верстат для обробки турбінних лопаток для Харківського підприємства «Турбоатом», на якому виконувалось одночасно шліфування зовнішнього та внутрішнього профілей турбінної лопатки, що підвищило продуктивність у 2 рази в порівнянні з верстатами фірми Metabo (Німеччина), на яких шліфування профілей виконувалось по черзі. На вищевказаний спосіб отримано авторське свідоцтво. Для проведення експериментальних досліджень при розробці нового способу підприємством «Турбоатом» придбано і передано інституту кругошліфувальний верстат 3У131, який в подальшому було модернізовано для обробки турбінних лопаток.

Для підприємства «Пожмашина» (м. Прилуки) розроблено верстат для шліфування сферичних поверхонь кранів пожежних машин та ущільнювальних кілець для утримання

 високого тиску при заправці ракет пальним (тема виконувалась під грифом «ТАЄМНО»).  Інститутом була виділена лабораторія 126а в першому корпусі, в якій виконувались дослідження під грифами «Таємно» та «Для службового призначення». Саме в цій лабораторії при розробці верстата були запропоновані нові способи та інструменти, які підвищили точність і продуктивність. Для проведення експериментальних досліджень нового способу і інструментів був модернізований верстат ВЗ208Ф3, який придбано та передано інституту підприємством  «Пожмашина» (м. Прилуки).

Для підприємства «Агрореммаш» розроблено спосіб і технологію для одночасного шліфування торців пружин муфт зчеплення автомобіля КАМАЗ, який підвищив продуктивність обробки в 2 рази, в порівнянні з існуючою технологією на заводі, де шліфування торців проводилось почергово.

Для Чернігівського підприємства «Чексіл» розроблено новий спосіб і технологію шліфування голчастих поверхонь робочих валиків і барабанів текстильних машин абразивними та алмазними кругами. Шліфування алмазними кругами виконувалось вперше. Новий спосіб шліфування алмазними кругами підвищив продуктивність та точність шліфування циліндричної голчастої поверхні і точність форми голки в порівнянні з відомими іноземними фірмами «Oktir» (Італія) та «Befama» (Польща).

Крім госпдоговірних тем постійно виконувались держбюджетні теми. Щоразу, за участю у конкурсах на отримання держбюджетних тем, роботи Кальченка Віталія Івановича отримували високі оцінки та державне фінансування. Одній з таких тем (82/14 від 01.01.2014 «Розробка нових способів і енергоефективних технологій обробки торцевих, циліндричних та криволінійних поверхонь деталей енергетичного обладнання» УДК 621.923.42 № держреєстрації  0114u002499) у 2014 році, під керівництвом Віталія Івановича, було надано фінансування як переможцю (І місце) конкурсу наукових проектів по секції «Машинобудування» (фінансування Міністерством надавалось тільки на одну тему). При виконанні теми було розроблено нову схему керування чотирьохкоординатним верстатом з ЧПК ВЗ208Ф4. За результатами виконання цієї теми було отримано 8 патентів та розроблено 2 технології, які впроваджено на підприємстві ДП НВК «Фотоприлад» м. Черкаси.

Для отримання ІV рівня акредитації та в подальшому статусу «Університет» Чернігівському державному технологічному університету потрібен був завідувач випускаючої кафедри з науковим ступенем доктора технічних наук. Віталію Івановичу Кальченку запропоновали протягом року написати та захистити докторську дисертацію. У 1994 році в Харківському політехнічному університеті він успішно захистив докторську дисертацію за темою «Научные основы шлифования криволинейных поверхностей с управляемой ориентацией абразивного инструмента» за спеціальностями «Технологія машинобудування» і «Процеси механічної обробки, верстати і інструменти».

Доктор технічних наук, професор Кальченко Віталій Іванович понад 30 років працює завідувачем кафедри «Автомобільного транспорту та галузевого машинобудування» у Національному університеті “Чернігівська політехніка”. У 2008 р. відкрив на кафедрі новий напрям підготовки фахівців «Автомобільний транспорт» крім наявного – «Інженерна механіка». За вагомий внесок в отриманні кафедрою та університетом ІV рівня акредитації був нагороджений Міністерством освіти України знаком «Відмінник освіти України», посвідчення № 42447 (наказ міністра від 29 вересня 1999 р. № 668-к).

За підготовку студентів, які отримали перші місця у всеукраїнських конкурсах, нагороджений грамотою МОНУ (наказ № 679 від 07.07.2010 р.):

Хажанець О. В. – Диплом за ІІІ місце в номінації «Моделювання в системі КОМПАС 3-D»;

Дмитренко М. А. – Диплом І ступеня як переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка»;

Дмитренко М. А. – Диплом І ступеня як переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н. р. з напряму «Машинознавство»;

Погиба Н. М. –  Диплом І ступеня як переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н. р. з напряму «Машинознавство»;

Погиба Н. М. – Диплом за І місце у Всеукраїнському конкурсі магістерських робіт зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи»;

Киянець А. П. – Диплом І ступеня як переможець ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи в номінації «Універсальні верстати».

Наказом Президента України від 21 листопада 2012 року № 646/2012 Кальченку Віталію Івановичу присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (посвідчення № 2309).

Станом на вересень 2015  року  Інформаційно-аналітичною  системою   було опрацьовано   20000 публікацій українських авторів з 1100 періодичних видань України та був створений рейтинг ТОП 100 науковців, в якому Кальченко Віталій Іванович зайняв 18 місце.

Кальченко В. І. – був членом спеціалізованих вчених рад Київського політехнічного інституту з захисту докторських та кандидатських  дисертацій та Тернопільського національного технічного університету з захисту кандидатських дисертацій. У 2010 році наказом ВАК України від 12.10.2010 р. №764 в Чернігівському національному технологічному університеті створюється Спеціалізована вчена рада № К79.051.02 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» і Кальченка Віталія Івановича призначають головою. Цю посаду він займає і по теперішний час.

Віталій Іванович з юнацьким ентузіазмом готує наукову заміну: докторантів, аспірантів та магістрів. За період роботи на кафедрі під його керівництвом було випущено 1 доктора та 11 кандидатів технічних наук. Лише за період з листопада 2015 року по червень 2019 року під його керівництвом написано 5 кандидатських дисертацій, з яких 2 захищені 27 квітня 2017 року: Сіра Наталія Миколаївна «Підвищення ефективності шліфування циліндричних, ступінчатих та криволінійних поверхонь обертання зі схрещеними осями круга та деталі» та Слєднікова Олена Сергіївна «Підвищення ефективності шліфування торців орієнтаціями деталей та профільованих кругів», 28 лютого 2019 року відбувся захист дисертації Литвина Олександра Олександровича на тему «Підвищення ефективності двостороннього шліфування торців різних діаметрів зі схрещеними осями кругів та деталей». Кологойда Антоніна Вікторівна «Підвищення ефективності шліфування голчастої поверхні валика текстильної машини периферією орієнтованого круга» та Кужельний Ярослав Володимирович «Підвищення ефективності чистового однопрохідного шліфування циліндричної поверхні вала периферією орієнтованого круга» захистили свої дисертаційні роботи 10 жовтня 2019 року .

За особистий внесок у відкриття і акредитацію нових спеціальностей, розширення напрямів діяльності університету, підвищення його рейтингу та авторитету, а також за підготовку наукових кадрів, рішенням Вченої ради Чернігівського національного технологічного університету від 26.12.2018 р. №12 Кальченко Віталій Іванович був нагороджений дипломом Почесного професора Чернігівського національного технологічного університету.

Кальченко В. І. є автором 8 монографій, більше 50 патентів та авторських свідоцтв і понад 300 наукових праць.

Наукові розробки школи представляються на отримання грантів та держбюджетних тем.

Кадровий склад:

Керівник

Кальченко Віталій Іванович – д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування, голова Спеціалізованої вченої ради №К79.051.02 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти.

Послідовники:

Кальченко Володимир Віталійович – д.т.н., професор, заслужений діяч науки і т

ехніки.

1998 р. — достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності двостороннього шліфування торців циліндричних деталей орієнтованими абразивними кругами» за спеціальністю 05.03.01 — «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» у спеціалізованій вченій раді Д 02.09.01 Харківського державного політехнічного університету «ХПІ» (1999 р. — отримав вчене звання доцента кафедри «Металорізальні верстати та системи»)

У 2005 році докторант за результатами науково-дослідної роботи став лауреатом Премії Кабінету Міністрів України «За розбудову держави» в номінації «За наукові досягнення». У 2006 році він став стипендіатом Кабінету Міністрів України за наукові досягнення.

2006 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи ефективного шліфування зі схрещеними осями абразивного інструменту та оброблюваної деталі» за спеціальністю 05.03.01 — «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.12 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (2008 р. — отримав вчене звання професора кафедри «Інтегровані технології машинобудування і автомобілі»).

Сахно Євгеній Юрійович – д.т.н., професор.

1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Автоматичне врівноваження змінного статичного дисбалансу шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах» у Спеціалізованій Вченій раді НТУУ “КПІ” за спеціальністю 05.03.01- процеси механічної обробки, верстати та інструменти (вчене звання доцента присвоєно МОН України в 2003 році) (науковий керівник – Кальченко В.І.).

Базова стаття з керівником В.І. Кальченко, д.т.н., Е.Ю. Сахно, аспірант, Д.Ю. Федориненко, аспірант «Шляхи вдосконалення процесу і пристроїв балансування роторів»/Вісник Чернігівського технологічного інституту. Машинобудування, Електроніка/ №1 Чернігів:ЧТЗ, 1996 с.111-118.

2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теорія проектування системи зрівноважування шпиндельних вузлів токарних верстатів»  у НТУУ “КПІ” за спеціальністю 05.03.01- процеси механічної обробки, верстати та інструменти (вчене звання професора присвоєно МОН України в 2010 році).

Рудик Андрій Васильович – к.т.н., доцент

1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Повышение эффективности одновременного шлифования периферией и торцем ориентированного инструмента цилиндрических и сферических поверхностей» у Спеціалізованій Вченій раді Харківського державного політехнічного університету Д02.09.01 за спеціальністю 05.03.01- процеси механічної обробки, верстати та інструменти (науковий керівник – Кальченко В.І.).

Пасов Геннадій Володимирович – к.т.н., доцент

2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення точності шл

іфуванн

я торців за рахунок орієнтації профільованого круга та врахування його поточного зносу» у Спеціалізованій Вченій раді Харківського державного політехнічного університету Д64.050.12  за спеціальністю 05.03.01- процеси механічної обробки, верстати та інструменти (науковий керівник – Кальченко В.І.).

Венжега Володимир Іванович – к.т.н., доцент

2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою» у спеціалізованій вченій раді Д64.050.12 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (науковий керівник – Кальченко В.В.).

Єрошенко Андрій Михайлович – к.т.н., доцент, заслужений діяч науки і техніки.

2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності шліфування зі схрещеними осями інструмента і деталі з профілем у вигляді дуги кола» у спеціалізованій вченій раді  Д 64. 050. 12 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (науковий керівник – Кальченко В.В.).

Юрченко Юрій Дмитрович – к.т.н., доцент.

2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності тока

рної обробки орієнтованими непереточуваними пластинами збірних різців з внутрішнім тепловідведенням» у спеціалізованій вченій раді К 79.051.02 у Чернігівському національному технологічному університеті за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (науковий керівник – Кальченко В.В.).

Веремей Геннадій Олександрович – к.т.н.

2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності процесу відновлення сідел клапанів в авторемонтному виробництві» у спеціалізованій вченій раді К 79.051.02 у Чернігівському національному технологічному університеті за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (науковий керівник – Кальченко В.В.).

Слєднікова Олена Сергіївна – к.т.н.

2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему « Підвищення ефективності шліфування торців орієнтаціями деталей та профільованих кругів» у спеціалізованій вченій раді К 79.051.02 Чернігівського національного технологічного університету за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (науковий керівник – Кальченко В.І.).

Сіра Наталія Миколаївна – к.т.н.

2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності шліфування циліндричних, ступінчастих та криволінійних поверхонь обертання зі схрещеними осями круга та деталі» у спеціалізованій вченій раді К 79.051.02 Чернігівського національного технологічного університету за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (науковий керівник – Кальченко В.І.).

Литвин Олександр Олександрович – к.т.н.

2019 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності двостороннього шлі

фування торців деталей різних діаметрів зі схрещеними осями кругів та деталей» у спеціалізованій вченій раді К 79.051.02 Чернігівського національного технологічного університету за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (науковий керівник – Кальченко В.В.).

Кологойда Антоніна Вікторівна – к.т.н.

2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності шліфування голчастої поверхні валика текстильної машини периферією орієнтованого круга» у спеціалізованій вченій раді К 79.051.02 Чернігівського національного технологічного університету за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (науковий керівник – Кальченко В.В.).

Кужельний Ярослав Володимирович – к.т.н.

2019 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності чистового однопрохідного шліфування циліндричної поверхні вала периферією орієнтованого круга» у спеціалізованій вченій раді К 79.051.02 Чернігівського національного технологічного університету за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (науковий керівник – Кальченко В.І.).

На даний момент на кафедрі здобувє науковий ступінь доктора філософії 11 аспіранів денної форми навчання за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування:

Також всі здобувачі-магістри, які навчаються за спеціальностями «Автомобільний транспорт» та «Галузеве машинобудування», при написанні кваліфікаційної роботи розглядають питання, які безпосередньо відносяться до напрямку, що вивчає наукова школа.

Оновлена інформація 2024