Інформація для абітурієнтів

Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування здійснює підготовку в галузі знань

 1. «Транспорт»
 • БАКАЛАВР
за напрямом підготовки
 • «Автомобільний транспорт» 

  • МАГІСТР
зі спеціальності
 • «Автомобільний транспорт» 
 
та галузі знань
 1. «Механічна інженерія» 
 • БАКАЛАВР
за напрямом підготовки
 • «Газузеве машинобудування»

  • МАГІСТР
зі спеціальності
 • «Газузеве машинобудування» 
 
Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів):
 • українська мова та література; 
 • математика; 
За вибором:
 • фізика;
 • хімія; 
 • історія України;
 • англійська мова.
 

Детальну інформацію щодо вступу Ви можете отримати в приймальній комісії ЧНТУ

тел.: (0462) 95-21-14
web: http://www.stu.cn.ua
e-mail: prijom@stu.cn.ua

Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування Чернігівського національного технологічного університету здійснює підготовку бакалаврів термін навчання 3 роки 10 місяців,  магістрів термін навчання 1 рік 4 місяців на базі бакалавра.

За напрямком підготовки «Автомобільний транспорт» здійснюється заочне навчання через центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. Студенти після технікуму відповідного профілю мають можливість вступу відразу на третій курс університету.

Що вивчають студенти кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування?

За напрямом «Автомобільний транспорт» кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування ЧНТУ готує фахівців з організації та управління транспортними процесами, процесами виготовлення, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Серед професійно орієнтованих предметів слід відзначити наступні: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів з електронними системами керування», «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи САПР автомобілів і двигунів», «Перспективні конструкції автомобілів та ДВЗ».

Навчаючись за напрямом «Машинобудування», студенти отримують ґрунтовні знання, які зможуть використати при конструюванні виробів та розробки технологічних процесів механічної обробки, для обладнання легкої промисловості і складання із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Основу підготовки фахівців становить вивчення процесів металообробки, легкої промисловості, високоточних інтегрованих технологій машинобудування, комп’ютерного проектування обладнання, конструкцій вузлів сучасних верстатів та машин легкої промисловості, гнучких виробничих автоматизованих верстатних систем, формоутворюючого інструменту, промислових роботів та маніпуляторів.

 

Які програми вивчають студенти?

Студенти вивчають сучасні методи проектування деталей автомобілів, машинного обладнання, обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування з використанням інтерактивних інженерних графічних програм SolidWorks, Копмас, AutoCad. Кафедра забезпечує професійну підготовку студентів по інженерній комп’ютерній графіці. Також студенти вивчають систему автоматизованого проектування Mathcad, орієнтовану на підготовку інтерактивних документів з обчисленнями і візуальним супроводом.

Наукова робота кафедри        

Кафедрою виконуються наукові розробки теоретичних основ робочих процесів шліфування зі схрещеними осями інструменту та деталі, ведуться дослідження з механізації й автоматизації сільськогосподарських робіт.

Студенти кафедри постійно займають призові місця на Всеукраїнських студентських конкурсах та предметних олімпіадах.

У науковій роботі кафедри активну участь беруть студенти. Найкращі з них продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі.

На базі кафедри створено спеціалізовану вчену раду, що зможе розглядати до захисту кандидатські дисертації з процесів механічної обробки, верстатів та інструментів, то ж з'явилася можливість реалізувати «драбину» зростання наукових кадрів – студент – аспірант – кандидат наук на місці.

Навчання за кордоном        

Студенти можуть продовжити навчання за кордоном у Лодзинському технічному університеті, Технологічному університеті Ополя, Вроцлавському технічному університеті та ін.

З ким співпрацює кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування ЧНТУ?

Кафедра співпрацює з Національним технічним університетом України «КПІ», Харківським національним політехнічним університетом «ХПІ», Національним транспортним університетом, Донецькою академією автомобільного транспорту, Донецьким національним технічним університетом, Запорізьким національним технічним університетом та ін.

На яких посадах працюють випускники кафедри?

Щороку кафедра випускає близько 50 інженерів. Випускники кафедри користуються попитом на ринку праці і працюють на провідних посадах:
 • директорів заводів і підприємств,
 • головних інженерів,
 • начальників служб,
 • начальників цехів, відділів та дільниць,
 • інженерів-конструкторів,
 • інженерів-технологів,
 • інженерів-дослідників,
 • інженерів-організаторів виробництва,
 • керівників станцій технічної діагностики, обслуговування та ремонту автомобілів, дилерських автомобільних мереж, Державтоінспекції.

На яких підприємства зможуть працювати випускники кафедри?

ПрАТ Чернігівський автозавод (ЧАЗ), ООО «Украинский кардан», Автоцентр «Богдан-Авто Чернигов», ОАО «Чернигов-АВТО», ООО «ЧЗСА», Компания «MAGR-АVTO» 

ПАО «Черниговский завод радиоприборов» (ОАО «ЧеЗаРа»), Чернігівський ремонтно-механічний завод «Октябрьский молот», Чернігівський інструментальний завод, ЧАО «Черниговский механический завод», Научно-виробниче об'єднання «Группа компаний «МАГР», ПАО «Черниговский завод металлоконструкций и металлооснастки», ООО «ДП «Завод Рапид» 

концерн «ЧЕКСІЛ», фабрика «Сіверянка», Чернігівський міжгалузевий територіальний центр науково-технічної та економічної інформації (МТЦНТЕІ).