Про кафедру Автомобільного Транспорту та Галузевого Машинобудування

Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування Чернігівського національного технологічного університету здійснює підготовку бакалаврів за напрямами «Машинобудування» та «Автомобільний транспорт» (строк навчання 3 роки 10 місяців), та магістрів за напрямами «Автомобілі та автомобільне господарство», «Металорізальні верстати та системи» та «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» (строк навчання 1 рік 4 місяців на базі бакалавра). На кафедрі АТ та ГМ працює 2 професори і 6 доцентів.

 

Кальченко В.І.
Завідувач кафедри Кальченко В.І., доктор технічних наук зі спеціальностей «Технологія машинобудування» і «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», професор, заслужений діяч науки і техніки України. Провідний спеціаліст в галузі фінішної обробки матеріалів, написав 7 монографій (3 одноосібно), понад 500 наукових робіт, отримав понад 100 авторських свідоцтв та патентів.

 

Навчаючись за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи», студенти отримують ґрунтовні знання, які зможуть використати при конструюванні виробів та розробки технологічних процесів механічної обробки і складання із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Основу підготовки фахівців становить вивчення процесів металообробки, високоточних інтегрованих технологій машинобудування, комп’ютерного проектування обладнання, конструкцій вузлів сучасних верстатів та машин, гнучких виробничих автоматизованих верстатних систем, формоутворюючого інструменту, промислових роботів та маніпуляторів.

 

Лабораторна робота на оброблюючому центрі ІР-320

 

За напрямком «Автомобільний транспорт» кафедра АТ та ГМ ЧНТУ готує фахівців з організації та управління транспортними процесами, процесами виготовлення, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Серед професійно орієнтованих предметів слід відзначити наступні: автомобілі, автомобільні двигуни, особливості технічного обслуговування та ремонту автомобілів з електронними системами керування, технічна експлуатація автомобілів, основи САПР автомобілів і двигунів, перспективні конструкції автомобілів та ДВЗ.

 

Кафедрою виконуються наукові розробки за двома напрямами: розробка теоретичних основ робочих процесів шліфування зі схрещеними осями інструменту та деталі, ведуться дослідження з механізації й автоматизації сільськогосподарських робіт.

 

Кафедра АТ та ГМ ЧНТУ співпрацює з Національним технічним університетом України «КПІ», Харківським національним політехнічним університетом «ХПІ», Національним транспортним університетом, Донецькою академією автомобільного транспорту, Донецьким національним технічним університетом, Запорізьким національним технічним університетом та ін.

 

Відкрите заняття «Знайомство з промисловим роботом»

 

У науковій роботі кафедри активну участь беруть студенти. Найкращі з них продовжують навчання в аспірантурі за трьома спеціальностями і докторантурі. Випускники працюють на посадах директорів заводів і підприємств, головних інженерів, начальників служб, начальників цехів, відділів та дільниць, інженерів-конструкторів, інженерів-технологів, інженерів-дослідників, інженерів-організаторів виробництва. Відкрито магістратуру (за напрямком підготовки «Автомобільний транспорт»), а зі спеціальності «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»  відкрита спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.